Buy Telura : Tenofovir, Lamivudine & Efavirenz Tablet 30’S Online

$59.05

Brand Name : Telura
Composition : Tenofovir DF, Lamivudine & Efavirenz
Manufactured by : Mylan Pharmaceutical Pvt. Ltd.
Strength : Tenofovir DF 300 mg, Lamivudine 300 mg and Efavirenz 600 mg
Form : Tablets
Packing : Pack of 30 Tablets

Prescription Required *